Skip to main content

Azerbaijan : Books by Language

Texts with language specifed as Azerbaijanrss RSS

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Islamic Studies and Cultural Collection
by www.Quranpdf.blogspot.in www.Momeen.blogspot.in
texts
eye 14,765
favorite 0
comment 0
www.Quranpdf.blogspot.in www.Momeen.blogspot.in www.Quranpdf.blogspot.in www.Momeen.blogspot.in www.Quranpdf.blogspot.in www.Momeen.blogspot.in www.Quranpdf.blogspot.in www.Momeen.blogspot.in www.Quranpdf.blogspot.in www.Momeen.blogspot.in www.Quranpdf.blogspot.in www.Momeen.blogspot.in www.Quranpdf.blogspot.in www.Momeen.blogspot.in www.Quranpdf.blogspot.in www.Momeen.blogspot.in www.Quranpdf.blogspot.in www.Momeen.blogspot.in
Topics: islam, urdu, allah, muhammad, nabi, rasool, sahaba, sunni, shia, ahle hadith, brelvi, brelwi,...
Qurani Kərim və Azərbaycan dilinə mənaca tərcüməsi=القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة الأذرية اللغة الأذرية ( اللغة الأذربيجانية، الأذرية التركية أو الأذربيجانية التركية) هي اللغة الرسمية لجمهورية أذربيجان. تُستخدم اللغة أيضاً في عدة مناطق في إيران وخصوصاً في شمال غرب إيران
Topics: Islam, Quran, الأذرية, Azərbaycan dili, aze
Community Texts
texts
eye 6,887
favorite 0
comment 0
Seçilmiş Əsərləri - Əlağa Vahid
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Divan, Intikhab
Community Texts
texts
eye 3,795
favorite 0
comment 0
qaz iscisinin sorgu kitabi
Topic: qaz
Community Texts
texts
eye 3,422
favorite 1
comment 0
Quranın Mənaca Tərcüməsi Az[islam Dini ] “Qurani-Kərim və Azərbaycan dilinə mənaca tərcüməsi” Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi, 2013, 832 səh. Paylaş “Qurani-Kərim” İslam dininin müqəddəs və ən əsas kitabıdır. “Quran” Allahın mələyi vasitəsi ilə Hz. Məhəmmədə vəhy etdiy ibrətamiz  kəlmələrdir . 114 surəsi və 6236  ayədən ibarət olan “Qurani-Kərim”in  ən uzun surəsi Bəqərə surəsi (286 ayə), ən qısa surəsi isə...
Topic: Quranın Mənaca Tərcüməsi Az
Community Texts
texts
eye 2,797
favorite 0
comment 0
Qəzəllər - Seyid Əzim Şirvani
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Divan
Community Texts
texts
eye 2,415
favorite 1
comment 0
Azərbaycan Ədəbiyyatı: I - Firidun Bəy Köçərli
Topics: Turkish Literature, Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Literature, Azerbaijani Turkish Poetry
Community Texts
texts
eye 2,011
favorite 0
comment 0
Tezkiretü'ş-Şu'arâ - Seyyid Azim Şirvânî
Topics: Turkish Poetry, Ottoman Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Tazkira
Community Texts
texts
eye 1,973
favorite 0
comment 0
Azərbaycan Ədəbiyyatı: II - Firidun Bəy Köçərli
Topics: Turkish Literature, Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Literature, Azerbaijani Turkish Poetry
Community Texts
texts
eye 1,919
favorite 0
comment 0
Seçilmiş Əsərləri: I Cild - Seyid Əzim Şirvani
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Intikhab
Sahih al-Buxari (Alixan Musayev)
Topics: buxari, sahih, kitab, hadis
Community Texts
texts
eye 1,760
favorite 0
comment 0
Seçilmiş Əsərləri - Qasım Bəy Zakir
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Intikhab
Community Texts
texts
eye 1,649
favorite 0
comment 0
İmam Hüseyn Aşiqi Füzuli
Topics: Turkish Literature, Azerbaijani Turkish Literature, Islam, Shi'ism
Community Texts
texts
eye 1,550
favorite 0
comment 0
İskəndərnamə - Nizami Gəncəvi
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry
Azərbaycan Klassik Ədəbiyyatından Seçmələr: II Cild
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Intikhab
Community Texts
texts
eye 1,431
favorite 0
comment 0
Əsərləri - Məhəmməd Əmani
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Chaghatai Turkish Poetry, Divan
Məhəmməd Füzulinin Qəzəllərinin İrfani Şərhi: I Cild
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Sharh, Tasawwuf, Islam
Community Texts
by Quran Tercumesi - Ziya Bünyadov.
texts
eye 1,347
favorite 0
comment 0
Quran Tercumesi - Ziya Bünyadov.
Topic: Quran Tercumesi - Ziya Bünyadov.
Community Texts
texts
eye 1,300
favorite 0
comment 0
Türk Deyimləri
Topic: Turkish Language
Community Texts
texts
eye 1,296
favorite 0
comment 0
Seçilmiş Əsərləri - Abbasqulu Ağa Bakıxanov Qüdsi
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Intikhab, Turkish Literature, Azerbaijani Turkish...
Community Texts
texts
eye 1,239
favorite 0
comment 0
Ahsan ut-Tawarikh - Hasan Beg Rumlu (Turki Tarjuma)
Topics: History, Muslim Civilization
Community Texts
texts
eye 1,146
favorite 0
comment 0
Seçilmiş Şeirlər - Hafiz Şirazi
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Persian Poetry
Azərbaycan Klassik Ədəbiyyatından Seçmələr: III Cild
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Intikhab
Community Texts
texts
eye 1,120
favorite 0
comment 0
Divan e Qazi Burhanuddin (Turki)
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Divan
Community Texts
texts
eye 1,074
favorite 0
comment 0
Layla va Majnun - Muhammad Fuzuli (Turki)
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Masnavi
Book digitized by Google from the library of Oxford University and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Topics: Nahuatl language, Spanish language
Source: http://books.google.com/books?id=rI4CAAAAQAAJ&oe=UTF-8
Baburnama - Zaheeruddin Muhammad Babur (Azarbaijani Turki)
Topics: Turkish Literature, History
School of Theology, Boston University Collection
by Amirchanianz, A; Wright, J. N; Labaree, Benjamin; British and Foreign Bible Society; Massachusetts Bible Society
texts
eye 1,062
favorite 0
comment 0
On Spine: Azerbijan Turki Bible
Topics: Azerbaijanis, Missions, Azerbaijani language
Community Texts
by www.favaid.com
texts
eye 1,005
favorite 1
comment 0
translation of first part (from taharah to the end of jihad) of "Dalil at-Talib" by Mar'i b. Yusuf al-Karmi into azerbaijani language
Topics: hanbali, Ahmad, Dalil
Community Texts
texts
eye 987
favorite 0
comment 0
Axundzadə Mirzə İsmayıl Qasir
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry
Community Texts
texts
eye 913
favorite 0
comment 0
Məhəmməd Tağı Sidqi Əsərləri
Topic: Azerbaijani Turkish Literature
Community Texts
texts
eye 904
favorite 0
comment 0
Seçilmiş Əsərləri - Əli Bəy Hüseynzadə
Topics: Turkish Literature, Azerbaijani Turkish Literature
Community Texts
texts
eye 895
favorite 0
comment 0
Xəmsə - Nizami Gəncəvi
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Masnavi
Azərbaycan Klassik Ədəbiyyatından Seçmələr: I Cild
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Intikhab
Community Texts
by Nehcul Belaga
texts
eye 858
favorite 0
comment 0
Nehcul Belaga
Topic: eminibo
Məhəmməd Füzulinin Qəzəllərinin İrfani Şərhi: II Cild
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Sharh, Tasawwuf, Islam
Seçilmiş Əsərləri - Saib Tabrezi (Turki Tarjuma)
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Intikhab
Səhih Muslim və şərhi
Topics: səhih, muslim, şərh, hədis
Community Texts
texts
eye 822
favorite 0
comment 0
Seçilmiş Əsərləri - Məhəmməd Hadi
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry
Həqiqi səadətə qovuşmağın yalnız bir yolu vardır. O yolun adı təqvadır. Qurani-Kərimin buyurduğuna əsasən, nicat tapıb səadətə qovuşanlar təqvalı olanlardır.1 Məsumlardan (ə) nəql olunmuş hədislərdə qeyd olunur ki, haramlardan çəkinən və vaciblərə riayət edənlər təqvalılardır. Ona görə də əgər səadətə qovuşub, nicat tapmaq istəyiriksə, təqva yolunu seçib haram-halallara diqqət yetirməli və bu barədəki göstərişlərə əməl...
Topics: yemək, içmək, heyvan, kəsimi, islam
Community Texts
texts
eye 772
favorite 0
comment 0
Osmanlı təzkirələrində Azərbaycan şairləri
Topics: Turkish Poetry, Ottoman Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Ottoman Turkish Literature,...
Seçilmiş Əsərləri - Məhəmmədhüseyn Şəhriyar
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Intikhab
Seçilmiş Əsərləri: III Cild - Seyid Əzim Şirvani
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Intikhab
Community Texts
texts
eye 636
favorite 0
comment 0
Divan e Mulla Panah Vaqif (Turki)
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Divan
Community Texts
by Müəllif Elnur Nəsirov
texts
eye 622
favorite 0
comment 0
Azərbaycanlı İslam Alimləri
Topic: Alimlər İslam Alimləri Azərbaycan Alimləri Fəqihlər Fiqh Hənbəli Hənəfi Tağut
Community Texts
by Hikmət Toxumu
texts
eye 621
favorite 0
comment 0
Orucla bağlı fiqhi məsələlər
Topics: Oruc, Hikmət Toxumu, Oruc Kitabı
Community Texts
texts
eye 608
favorite 0
comment 0
Əkinçi: 1875-1877 (Tam mətni)
Topics: Turkish Literature, Azerbaijani Turkish Literature, History
Mərsiyələr - Toplayan: Əbdülhüseyn Axundzadə
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Islam, Shi'ism
Community Texts
texts
eye 595
favorite 0
comment 0
XIX Əsr Azərbaycan Şeri Antologiyası
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Intikhab
Community Texts
texts
eye 586
favorite 0
comment 0
Kitabi-Əsgariyya - Abbasqulu Ağa Bakıxanov
Topics: Turkish Literature, Azerbaijani Turkish Literature
Topic: Fatiha, cuz, amma, quran
Community Texts
texts
eye 545
favorite 0
comment 0
Seçilmiş Əsərləri - Mir Möhsün Nəvvab
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Intikhab
Community Texts
by 313news.net
texts
eye 530
favorite 0
comment 0
Bu yazı görkəmli alim, böyük mühəddis, məşhur fəqih və sinəsi Əhli-beyt (ə) maarifinin xəzinəsi olan cənab Şeyx Səduqun (305 – 381 hq) “Fəzailu-əşhuris-səlasə”  – (üç mübarək ayın fəzilətləri) – kitabından çıxarışdır.  Belə ki, Şeyx Səduq bu kitabda üç mübarək ayın (Rəcəb, Şəban və Rəməzan) fəzilət və əməlləri barəsində 158 hədis hədis rəvayət etmişdir ki, biz "Rəcəb" ayının daxil olması...
Topics: rəcəb, üçaylar, müqəddəs
Kashf ul-Haqaiq 'an Nikaat il-Ayaati vad-Daqaiq: Jild e Duvum - Haji Mir Muhammad Karim Mir Ja'far al-Alavi al-Husaini al-Musavi al-Bakuvi (Turki)
Topics: Quran, Islam, Sharh
Community Texts
texts
eye 483
favorite 0
comment 0
Seçilmiş Əsərləri - Heyran Xanım
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry
Community Texts
texts
eye 478
favorite 0
comment 0
Yusif və Züleyxa - Mustafa Zərir
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Masnavi
Community Texts
texts
eye 464
favorite 0
comment 0
Vərqa va Gülşa - Məsihi
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Masnavi
Fann e Sarf o Nahv e Turki - Mirza Muhammad Afshar (Turki)
Topic: Turkish Language
Community Texts
texts
eye 461
favorite 0
comment 0
Seçilmiş Əsərləri - Əlabbas Müznib
Topics: Turkish Literature, Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Literature
Abbasqulu Ağa Bakıxanovun "Riyazül-Qüds" Əsəri
Topics: Turkish Literature, Azerbaijani Turkish Literature, Islam, Shi'ism
Community Texts
texts
eye 452
favorite 0
comment 0
Qutadğu Bilig - Yusif Balasaqunlu
Topics: Turkish Literature, Azerbaijani Turkish Literature
Community Texts
texts
eye 447
favorite 0
comment 0
Səhih Muslim və şərhi
Topics: səhih, muslim, şərh, hədis
Community Texts
by Zakir Memmedov Azaerbaycan Felsefesi Tarixi
texts
eye 439
favorite 0
comment 0
Zakir Memmedov Azaerbaycan Felsefesi Tarixi
Topic: eminibo
Community Texts
texts
eye 435
favorite 0
comment 0
Osmanlı Sənədlərində Qarabağ
Topics: History, Azerbaijan, Muslim World
Community Texts
texts
eye 435
favorite 0
comment 0
Divan e Shah Ismail Safavi Khatayi (Turki)
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Divan, Shi'ism
Community Texts
by SALAFUSSAALIH
texts
eye 434
favorite 1
comment 0
Səhih əl-Buxari
Topics: sehih, buxari, hedis
Community Texts
texts
eye 429
favorite 0
comment 0
Divan - Haşım Bəy Saqib
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Divan
Kitab təlxis əl-asar və acaib əl-malik əl-qəhhar - Əbdürrəşid Əl-Bakuvi
Topic: Geography
Community Texts
texts
eye 426
favorite 1
comment 0
Gülüstan - Sədi Şirazi
Topics: Turkish Literature, Azerbaijani Turkish Literature, Persian Literature
Translated from Persian
Topic: Al ibn Ab lib, Caliph, 600 (ca.)-661
Community Texts
by Seyyid Yehya Bakuvi Ve Xelvetilik
texts
eye 413
favorite 0
comment 0
Seyyid Yehya Bakuvi Ve Xelvetilik
Topic: eminibo
Community Texts
texts
eye 404
favorite 0
comment 0
XVII Əsr Azərbaycan Lirikasi (Antologiya)
Topics: Turkish Poetry, Azerbaijani Turkish Poetry, Intikhab
Community Texts
texts
eye 401
favorite 0
comment 0
Türk Xalqları Ədəbiyyati: II Cild
Topics: Turkish Poetry, Intikhab
Community Texts
by Elnur Khalilov
texts
eye 391
favorite 1
comment 0
The Iravan Khanate: the Russian occupation and the relocation of Armenians to the lands of North Azerbaijan
Topics: Irevan, Erivan, Revan, Yeravan, Azerbaijan, Armenia
Community Texts
texts
eye 385
favorite 0
comment 0
Görkəmli qafqazşünas tarixçi  Yevgeni İqnatyeviç Krupnov  yazırdı:  "Albaniya tarixinin öyrənilməsi işində heç bir məhdudiyyət və məcburiyyət olmamalıdır. Albaniya tarixini müxtəlif ölkələrin tarixçiləri öyrənirlər. Lakin bir şey də məlumdur: Qafqaz Albaniyasının tarixi və taleyi ilə hamıdan çox  azərbaycanlılar  məşğul olmalıdırlar. Bu sahədə onlar dünya elmi qarşısında məsuliyyət daşıyırlar, dünya elminə...
Topics: Albaniya, Ərməniyyə, Azərbaycan, Laçın, Bərdə, Şəmkir, Kəlbəcər, Ağcabədi, Qafqaz...